Vzdělávání členů

 

Abychom mohli nabízet kvalitní služby, je třeb se neustále vzdělávat.

Členové našeho rodinného centra se zúčastnili několika takovýchto kurzů.

A zde máte alespoň vhled do toho, čeho byste se jako členi centra mohli účastnit:

Projektování pro RC a MC

 • kurz proběhl v Praze v sídle občanského sdružení Síť mateřských center
 • projektování se zúčastnily tři naše členky
 • proběhlo setkání s dalšími rc a mc
 • abychom podpořili další činnost našich členek, byl jim tento kurz naším rc poskytnut bezplatně

 

Semináře od společnosti T-mobile:

 • pro členky byl opět poskytnut bezplatně, stejně jako doprava
 • setkali jsme se zde i s dalšími organizacemi napříč podniktelskou i neziskovou sférou

Nebojme se PR 

 • zkušenosti a strategie PR
 • Martina Kemrová, senior manažerka,firemní komunikace a tisková mluvčí T-Mobile Czech Republic

 Media - jak na novináře

 • tipy, jak se účinně prezentovat v médiích 
 • Bohuslav Bohuněk, šéfredaktor,Trend Marketing

 Psaní tiskových zpráv

 • vhled do psaní TZ, ukázka, že psaní není žádná věda
 • Jiří Janeček, senior specialista,externí komunikace, T-Mobile Czech Republic

 Sociální sítě

 • jak efektivně využít sociální sitě na internetu
 • Ivo Minařík, Account Director, AC&C Public Relations

Celovíkendové kurzy

Ekonom NNO

 • kurzy (semináře) proběhly ve dvou celovíkendových pá-ne sektáních na Seči v hotelu Kapitán
 • měli jsme možnost se seznámit i s dalšími neziskovkami v Pardubickém kraji
 • kromě ekonomické stránky, jsme probrali i psaní projektů, podávání žádostí aj.
 • také tento kurz byl zdarma jak doprava, tak strava i ubytování

Semináře na UHK

 • tyto semináře proběhly v učebně UHK
 • byly zaměřeny na informační systém
 • i tento kurz byl zdarma pro účastnice
 • semináře byly rozděleny do pěti ucelených okruhů

Terciální vzdělávání managementu

1.okruh:

 • zaměřené na kvalitu a IT služby
 • řízení přístupů k IS (informční systém)
 • komunikace a přístup IS
 • akvizice, vývoj a údržba IS

2.okruh:

 • řízení bezpečnostních incidentů
 • kontinuita řízení organizce

3.okruh:

 • management bezpečnosti lidských zdrojů
 • administrativní bezpečnost
 • management fyzické bezpečnosti
 • bezpečnost prostředí

4. okruh:

 • management aktiv
 • anlýza rizik
 • management rizik

5.okruh:

 • úvod do problematiky systému managementu bezpečnosti informací
 • politika bezpečnosti informací
 • soulad s požadavky
 • interní audity
 • přezkoumání a trvalé zlepšování

 

Kurz NROS a UHK

Vzdělávání managerů v NNO v Královehradeckém a Pardubickém kraji

 • seminář se probíhá v krásných prostorách vily Čerych (zde natočil bývalý prezident Václav Havel svůj poslední film - Odcházení)
 • seznamujem se zde nejen s novými věcmi, ale učíme se i jak staré již zavedené věci inovovat
 • setkáváme se zde s neziskovým sektorem v KHK a PCEK z různých oblastí
 • tento seminář je díky společnosti NROS zdarma, stejně jako ubytování, pouze dopravu si hradí každý sám
 • jedná se o víkendový seminář - pátek a sobota dopoledne
 • probíraná témata:
 •     Neziskové organizace ve společnosti
 •     Základy řízení neziskové organizace I,II,III
 •     Právní otázky I,II
 •     Finanční řízení neziskové organizace I,II
 •     Projektový management I,II
 •     Vícezdrojové financování neziskové organizace I,II,III
 •     Marketing a PR neziskové organizace

 

 
 

 

Partneři ve vzdělávání